Raffinering av gull med salpetersyre

Så verdifullt som rent gull, er gull sjelden ren. Gull malm funnet i jord blir andre (ofte uønskede) mineraler, og selv raffinert gull brukes i smykker ofte har forurensninger i den. Selv om salpetersyre alene kan oppløse noen uønskede mineraler (slik som pyritt) fra gullmalm, er det ute av stand til å trenge inn i store flak av gull eller avgrense forholdsvis rent gull. Kongevann, en blanding av salpetersyre og saltsyre, kan oppløse gull i seg selv, slik at forurensninger som skal filtreres, slik at meget rent gull kan fjernes som et bunnfall.

bruksanvisning

  Løsning og filtrert Gold

 • 1

  Ta på vernebriller, gummihansker og gummiforkle. Velg en arbeidsstasjon i et godt ventilert område, enten under en avtrekkshette eller et isolert sted utendørs.

 • 2

  Bestemmer produktvekten i unser gull, en Pyrex begerglass med 300 ml kapasitet pr unse gull er nødvendig. Gull plassert i begerglasset og tilsett forsiktig 30 ml salpetersyre pr unse av gull. Det tillates å stå syre i minst 30 minutter, unngå innånding av røk som avgis av syren.

 • 3

  Tilsatt begeret 120 ml saltsyre pr unse av gull, vil varme blandingen nettopp begynner å oppløse gull. La begeret alene og stille over natten for å sikre at alt gullet er helt oppløst. Sil syre gjennom en Buchner-trakt med et filter for å fjerne partikler av uønskede mineraler, gjentas inntil syren har en gjennomsiktig grønn. Hell syre inn i en stor Pyrex-skål.

 • 4

  Kok en liter vann og fjerne det fra varmekilden. Blandings ett pund (453 ml) av urea med vann. Hell blandingen meget langsomt og forsiktig, i surt inntil skummingen opphører.

  Henter rensede gull

 • 1

  Kok en liter vann og fjerne det fra varmekilden. Tilsett vann en unse (30 ml) støvutfeller edelmetall pr unse av gull, ikke inhalerer avgassene produsert av oppløsningen.

 • 2

  Legge til den sure oppløsning meget langsomt, vil dette føre til at syren er forvandlet til en brun farge som gull oppløst slutter seg til utfellingsmiddelet. Den tillater syreoppløsning i minst 30 hviler minutter.

 • 3

  Dypp en rørestang og den sure oppløsning passerer enden av staven på et papirhåndkle. Sette en dråpe av en deteksjons væske edelmetall på et punkt på papirhåndkle, hvis væsken blir mørk purpur, da gull fremdeles oppløses i syren, og oppløsningen bør være mer tid til å arbeide. Test oppløsningen igjen etter ytterligere 30 minutter, hvis gull fremdeles detekteres og tilsett deretter ytterligere løsning av edelt metall fellingsmiddel syre. Gjenta til screening test negativ.

 • 4

  Utfører syreoppløsningen gjennom en Buchner-trakt med filter for å fjerne gullpartikler brun løsning og satt til side for gjenværende påfølgende nøytralisering syre.

 • 5

  Sett brune gullpartiklene i en annen Pyrex begerglass. Den dekker partiklene med vann fra springen og rør godt. Vann siver gjennom et annet filter, sette gulbrune partiklene i et annet kar og får vannet til side for senere deponering. Gjenta denne prosessen flere ganger.

 • 6

  Hell en liten mengde av ammoniakk i vann gullpartiklene for å fjerne gjenstridige urenheter og nøytralisere eventuell syre som er tilbake i partiklene. Filtrer gullpartiklene i ammoniakkvann. Partikler skylt med destillert vann og fíltralas igjen.

 • 7

  Tilsett en liten mengde destillert vann til gullpartiklene og viérterlas i en annen Pyrex begerglass, være sikker på å få alle gullpartiklene i glassplaten før dem til side. Plasser begerglasset på en varm plate og deretter på igjen for å fordampe de gjenværende vann og tørking av gullpartiklene.

 • 8

  Smeltegullpartiklene og former det nå rent gull som ønskes.

  nøytraliserer syren

 • 1

  Helle en stor mengde vann (minst to ganger mer vann enn det samlede volum av syre) i en stor plastspann. Legg natriumbikarbonat vann inntil vannet er fullstendig mettet, og en stabel av natriumbikarbonat er bunnriss av kyvetten. Blandingen omrøres godt.

 • 2

  Hell vannet som brukes til å ekstrahere gullpartiklene i skuffen for å nøytralisere noen langvarig syre som kan være tilstede.

 • 3

  Hell den gjenværende syren i den meget langsomt og forsiktig kyvette, vil blandingen bli oppvarmet og brusing, muligens voldsomt. Tilsett ytterligere natriumbikarbonat hvis blandingen fortsetter å gjære etter strømme all syren.

 • 4

  Vent inntil blandingen ikke lenger er brusende og deretter strømme ned i avløpet. Rengjør sluk med mye vann etterpå. Enjuagua alle beholdere og utstyr som kan ha vært i kontakt med en hvilken som helst syre (salpetersyre, saltsyre, eller en kombinasjon av aqua regia) grundig og omhyggelig.

Forrige artikkel Smoothies med Thermomix
Neste artikkel Smoothies med Thermomix