Mer og bedre

En ny studie fra Columbia University og Institute of Psychiatry i New York nylig funnet ut at alder man ikke bare får kunnskap, men en større evne til å rette feil.

Forskerne gjennomførte tester på 44 unge voksne som gjennomsnittsalderen var 24 år og 45 eldre voksne med en gjennomsnittsalder på 74 år. De ble gjort til hundrevis av spørsmål til hver frivillig kom til totalt 40 feil svar. De fikk også et ark med riktig svar etter hvert spørsmål.

et gjennomsnitt på 244 spørsmål var nødvendig for eldre voksne svare feil 40 ganger, og ca 230 for unge mennesker. Begge gruppene ble testet på nytt med spørsmål besvart feil. Resultatene var uventet. Gruppen av eldre rettet flere feil enn unge.

Forskerne konkluderte med at "de eldre var i stand til å konsentrere seg bedre å lære de riktige svarene." Med andre ord, lærte de beste av sine feil og lære ny informasjon. Derfor er det best å vurdere politikere og moden.

Derfor, hvis du er bekymret for aldring, bør denne studien gi tillit. Hvis du prøver å holde seg frisk gjøre regelmessig mosjon og vedta en diett av grønnsaker, frukt, fisk, hele korn, kylling uten skinn, og se at fremtiden vil bli lysere.